MIRO. El bell ocell que desxifra allò desconegut a una parella d'enamorats

MIRO. El bell ocell que desxifra allò desconegut a una parella d'enamorats