Notícies del lloc

Simultaneïtat estudis de música

 
 
Imatge Aranzazu Garcia (PRF)
Simultaneïtat estudis de música
per Aranzazu Garcia (PRF) - diumenge, 13 setembre 2015, 22:34
 

 

Simultaneïtat d'estudis d'ESO i Batxillerat amb estudis de música

Els alumnes que estiguin cursant l'ESO o Batxillerat i, simultàniament, cursin estudis de música en conservatoris, centres professionals o escoles de música autoritzades, poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries d'ESO o Batxillerat en els termes que s'indiquen en el següent document.

Llegir document