PREGUNTES SOBRE L'ART ROMÀ

1) Explica què eren els relleus de l'art romà i per a què servien.

2) Digues el nom de diverses edificacions civils dels romans.

3) Què eren les termes?

4) Explica bé què significa l'expressió "panem et circenses".