ALEXANDRE EL GRAN (SEGONA PART)

 1. Eren els perses una amenaça encara per Grècia en l’època d’Alexandre? Per quins motius?
 2. Quin és el nom del principal heroi de La Ilíada d’Homer?
 3. Què li ensenyà Aristòtil a Alexandre el Gran?
 4. Qui era Aristòtil?
 5. Quines idees propugnava Aristòtil?
 6. Quina és la llegenda més famosa de la infantesa d’Alexandre? (fa referència a un animal).
 7. Què vol dir que Alexandre tenia un gran “carisma”?
 8. Quina edat tenia Alexandre quan va assumir l’imperi del seu pare Filip?
 9. Quantes persones van arribar a viure al peu del Partenó a Atenes?
 10. Quina mena de discursos feia Demòstenes? Com veia aquest orador els macedonis?
 11. Què va passar a la batalla de Queronea?