2. Els elements del clima

ACTIVITATS DE LA PÀGINA 117 DEL DOSSIER

4. Explica què és la temperatura i en quines unitats es mesura.

5. Explica la diferència entre temperatura màxima, mínima, mitjana diària i mitjana mensual.

6. Què és l'amplitud tèrmica anual?

7. Defineix el terme "precipitació". Com es mesuren les precipitacions? Com s'expressen?

8. Com incideix la pressió atmosfèrica sobre el temps?