1. L'atmosfera i el clima

1. Què és la meteorologia?

2. Quins efectes beneficiosos té l'atmosfera sobre el nostre planeta?

3. Què creus que passaria si la capa d'ozó no existís?

4. En què es diferencia el temps del clima?

5. Quin indicador es fa servir per conèixer el clima d'una regió?

6. En quina capa se l'atmosfera es troba la capa d'ozó?