ACTIVITATS

Pàgina 95 del Dossier (cal copiar els enunciats).