ACTIVITATS SOBRE OCEANIA

Qüestions 2 a 6 de la pàgina 73 del dossier.