ACTIVITATS SOBRE AMÈRICA

1. Quins són els rius més importants del vessant àrtic?

2. Com es diu el llac més extens d'Amèrica central?

3. Quines són les serralades més importants d'Amèrica? Indica si són d'Amèrica del Nord, Central o del Sud.

4. Quines penínsules encerclen el golf de Mèxic?

5. Quins són els rius més cabalosos del vessant Atlàntic d'Amèrica i en quina part d'Amèrica hi són?