Topic outline

  • NATURELAT 2020

    NATURELAT

    "Inspira't en  una fotografia naturalista"

     

    1. Tria una de les fotografies naturalistes proposades (digues quina)
    2. Escriu un relat inspirat en la fotografia naturalista que hagis triat
    3. Posa un títol al relat
    4. Ha d'estar escrit en català i fet a ordinador
    5. Ha de tenir una extensió mínima de 20 línies; no hi ha extensió màxima
    6. Ho heu d'enviar per correu a la professora de naturals abans del 3 d'abril (Almudena Garcia i Mònica Enrich: menrich1@elcairat.portaledu.cat)

  • FOTO 1

    • FOTO 2

      • FOTO 3

        • FOTO 4

          • FOTO 5

            • FOTO 6

              • FOTO 7

                • FOTO 8

                  • FOTO 9

                    • FOTO 10