Curs de Socials de tercer ESO.

Profe: Victor.  

Continguts:

Activitat econòmica i organització política

  • Els territoris, els recursos naturals i la seva distribució al món. Les activitats humanes i les grans àrees productives mundials. La distribució dels recursos en el món. El desenvolupament sostenible.
  • Els sectors econòmics de producció i els paisatges que originen. Localització i deslocalització industrial. Problemes mediambientals i reptes que generen.
  • Desenvolupament i subdesenvolupament. La globalització econòmica.
  • L’organització política i la divisió del territori.

L’edat moderna

  • L’ampliació del món conegut. Conquesta i colonització d’Amèrica. Les civilitzacions precolombines.
  • Distingir els trets principals de la formació i evolució de l’estat modern. La cultura i l’art als segles XVI i XVII. Humanisme, Renaixement i Barroc.
  • Evolució social, política i econòmica d’Europa a l’edat moderna. Diferents tipus de monarquies. La Reforma protestant i la contrareforma. Els conflictes religiosos.
  • Formació i evolució de la monarquia hispànica. Catalunya dins la monarquia dels Àustria: permanència de les institucions i conflicte polític.

Temari: 

Els estats i la divisió política del territori

El sector primari i les grans unitats de producció

Els recursos minerals, les fonts d’energia i el sector industrial

El sector de serveis: comerç i transport

Altres activitats del sector de serveis

El món, una economia globalitzada

Els reptes del desenvolupament

L’ampliació del món conegut

El naixement d’una societat nova

L’Europa del segle XVII

L’Imperi de la casa d’Àustria

Catalunya durant els segles XVI i XVII