Proposta didàctica de l'assignatura optativa específica d'Informàtica de 4t ESO.

Autor/a: Roser Cussó; Rosanna Fernández; Artur Coll; Jordi Regalés; Rafa Barrachina; Susan Dreger