EL COLOR I EL CLAROBSCUR

CLAROBSCUR

OBJECTIUS:

- Saber observar i analitzar el comportament de la llum sobre les formes corpòries.

- Saber descriure la llum i les ombres com a elements que suggereixen l'efecte de volum

- Reconèixer els diferents tipus d'il·luminació sobre diversos models, apreciant-ne les

  qualitats expressives. 

EL COLOR

OBJECTIUS:

- Conèixer els comportaments del color llum i el color pigment (matèria)

- Manipular la mescla de colors partint dels primaris.

- Controlar, amb destresa, les variacions de to, lluminositar i saturació.

- Analitzar, de forma crítica, la utilització dels colors complementaris en el nostre entrorn i 

  en l'art.

- Reconèixer i valorar en el color les qualitats estètiques, funcionals i psicològiques.

LA COMPOSICIÓ

OBJECTIUS:

- Saber definir en què consisteix "compondre" i conèixer els elements que configuren la 

  composició.

- Saber analitzar tant la relació que hi ha entre "masses" com la que s'estableix amb les línies

  mestres de la composició

- Reconèixer les diferents formes de compondre i les seves qualitats expressives.

- Elements de la composició: 

  · El pes visual

  · La forma

  · La mesura

  · La textura

- La proporció:

  · Proporció natural i expressiva 

  · La proporció àuria

  · El cànon

- La composició en el pla

  · Composició i ritme en el pla

  · La regla dels terços

  · Tipus de composició