Aproximació a les característiques històrico-culturals de la cultura grega.